St.Johannesjemmet

St.Johannesjemmet på Møhlenpris. Aldershjemmet består av: 46 leiligheter – administrasjon – driftslokaler samt parkering, på totalt 4240m². Bygget skal tilknyttes BKK-fjernvarme, som skal besørge komfortvarme og oppvarming for tappevann. Overvannet skal håndteres lokalt via fordrøyningsmagasin.