Skjoldnes byggetrinn 2

Prosjektet består av 65 leiligheter fordelt over 5 bygg. Byggene skal tilknyttes fjernvarmenettet, som skal besørge komfortvarme og oppvarming for varmt tappevann.