Nordnes brygge

Nordnes Brygge har beliggenhet helt nederst mot sjøkanten i Vågen.