Lidl Eidsvåg

Her er det utført VA-anlegg , varme kjøling og sanitær anlegg