Helikopterdekke Haukeland sykehus

Helikopterdekket på Haukeland sykehus. Her er det utført snøsmelte anlegg med 7000 meter rør på landingsplattformen. Brannslukkesystem med egen vannreservoar på 40000 liter.