Flesland rensestasjon

Bergen kommune sitt kloakkrenseanlegg på Flesland. Her er det utført sanitæranlegg og varmeanlegg med luft til vann varmepumpe installasjon