Bergen Lufthavn

Nordfløy, ny kontorfløy på terminal bygget. Her er det utført varme- og kjøleanlegg samt sanitæranlegg.