Bergen Lufthavn

Trappe huset , nytt inngangsparti på beregn lufthavn, en del av Avinor sitt kapasitetprosjekt. Her er det utført gulvarme anlegg og varm/kjøling til ventilasjon samt brannvann