Avinor elektrosentral

Ny nødstrøm sentral på Bergen lufthavn. Sanitæranlegg, varmeanlegg, dieselanlegg til generatorene.