• Lidl Askøy

Her er det utført va- anlegg , varme kjøling pg sanitær anlegg