• Bergen Lufthavn

Nordfløy, ny kontor fløy på terminal bygget. her er det utført varme og kjøleanlegg samt sanitæranlegg.