• Flesland Rense stasjon

Bergen kommune sitt kloakk renseanlegg på Flesland. Her er det utført sanitæranlegg og varmeanlegg med luft til vann varmepumpe installasjon