• Avinor Elektrosentral

Ny nødstrøm sentral på Bergen lufthavn. Sanitær anlegg, varmeanlegg, Diesel anlegge til generatorene.