Ekspert innen sanitær, varme/kjøling og VA-teknisk.